Els Certificats Energètics i la
Cèdula d'habitabilitat.
Tot el què has de saber.

LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Els Certificats Energètics, o Certificat d’Eficiència Energètica són obligatoris per a edificis, habitatges i locals que es posin a la venda o lloguer, així com per als edificis de nova construcció.

El certificat d’eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d’un habitatge, tenint-ne en compte el consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix.

S’acompanya d’una etiqueta energètica que classifica els edificis en una escala de set lletres, de la A a la G, en què la lletra G correspon al menys eficient i la A, al més eficient.

QUÈ CAL CERTIFICAR?

• Els edificis de nova construcció.

• Els edificis o parts d’edificis que es venguin o lloguin a un nou propietari o arrendatari.

• Els edificis o parts d’edificis ocupats per una autoritat pública i freqüentats pel públic, amb una superfície útil total superior als 250 m2.

Exempcions: Podreu trobar la llista dels casos exclosos de l’obligació de certificar al web de l’ICAEN. L’exempció s’ha de sol·licitar a través de l’Oficina de Tràmits.

QUI HA DE SOL·LICITAR ELS CERTIFICATS ENERGÈTICS?

• El propietari de l’edifici, habitatge o local que es vengui o llogui.

•El promotor de l’edifici de nova construcció.Les agències immobiliàries han d’incloure l’etiqueta energètica en tota oferta, promoció i publicitat dels immobles que posen a la venda.

COM S’OBTENEN EL CERTIFICAT I L’ETIQUETA?

• Un tècnic certificador avalua el comportament energètic de l’edifici, obté el certificat i l’inscriu al registre.

• L’Institut Català d’Energia emet l’etiqueta energètica.

• El tècnic certificador lliura el certificat i l’etiqueta al propietari.El propietari té l’obligació de lliurar el certificat i l’etiqueta originals al nou propietari en cas de venda, o una còpia al llogater, en cas d’arrendament.

 

certificats energètics

COM MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN UN EDIFICI

El certificat inclou un document de recomanacions que indica les actuacions que es poden fer per millorar l’eficiència energètica, com ara:

• Aïllament de façanes i/o coberta.

• Renovació de finestres.

•Optimització de les instal·lacions.

• Millora de l’enllumenat en edificis del sector terciari, com oficines, comerços, etc.

QUINA VIGÈNCIA TENEN ELS CERTIFICATS ENERGÈTICS?

• El certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta corresponent tenen una validesa de 10 anys.

No obstant això, es pot renovar voluntàriament si s’adopten noves mesures d’eficiència a l’edifici, habitatge o local que puguin millorar-ne la qualificació.

La Cèdula d'Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.  L’atorga la Generalitat de Catalunya.

És necessària per:

Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

cedula

Tipus de cèdules: hi ha 3 tipus en funció de l’antiguitat de l’habitatge:

De primera ocupació: per a habitatges de nova construcció o quan s’ha buidat l’edifici, deixant només la façana.
De primera ocupació de rehabilitació: per a habitatges resultants d’una intervenció o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions etc.).
De segona ocupació: per a habitatges que ja existeixen.

Vigència: varia en funció de l’any en què s’hagi aprovat la cèdula:

Cèdules d’ habitatges nous / usats atorgades abans de 2004: 10 anys.
Cèdules d’ habitatges nous / usats atorgades entre 2004 i 2012: 15 anys.
Cèdules atorgades a partir de 2013: per a habitatges de primera ocupació la vigència és de 25 anys, i per a rehabilitació i segona ocupació, de 15.

Si voleu vendre o llogar la vostra propietat, la necessitareu…

Però pregunteu-nos a nosaltres abans de fer res, us podem ajudar!

 

logoapi2020transparent
LogoCRS2020transparent
LogoCole2020transparent
LogoAicat2020transparent

Compara llistat

Compara

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!