Laboral

Assessoria Laboral. Som Laboralistes.

electrician 1080586 1920

Heu pensat alguna vegada en la importància i la repercussió que pot tenir per a la vostra empresa, una correcta gestió dels assumptes laborals en mans de professionals qualificats?

Des del nostre Departament de Laboral d’Assessoria Farreras, posem a la vostra disposició un ampli equip de professionals experts en assessorament a tot tipus d’empreses, de treballadors autònoms i professionals, tant de l’àrea Jurídico-Laboral com de Seguretat Social, comptant amb amplis coneixements en gestió de personal, assessorant i ocupant-nos per la vostra empresa, de tot el concernent a contractació, confecció de nòmines, gestions amb la Seguretat Social, cobrament de pensions, etc.

Altres àmbits dins de l’Assessoria Laboral que els nostres clients més ens demanen és la defensa judicial i administrativa, regulació d’ocupació, auditoria laboral i prevenció de riscos laborals.

Els beneficis que oferim per a la seva empresa, són principalment:

Confecció d’escrits disciplinaris, instrucció i resolució d’expedients contradictoris i formalització d’altres escrits simples sobre permisos, excedències, ascensos, dimissions, etc.

Gestió d’altes, baixes o variacions de treballadors en els règims especials d’autònoms, empleats de la llar, etc.

Assistència a l’empresa davant els organismes de l‘Administració de l’Estat o Autonòmica.
Assistència i representació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, SMAC, TAMIB, Jutjat del Social, etc.
Estudi i formulació de recursos davant els tribunals de la jurisdicció social i contenciosa-administrativa.

Constitució d’empreses i obertura de nous centres de treball.

Assessorament i gestió de la contractació dels treballadors (contractacions ordinàries, amb bonificació, sol·licituds d’incentius, etc.).
Control i avís dels venciments dels contractes de treball.
Procés de càlcul de nòmines i liquidacions dels treballadors.
Confecció d’informes de costos laborals.
Confecció de llistats de transferències de nòmines a través d’entitats de crèdit (remeses bancàries).
Procés de càlcul dels butlletins de cotització a la Seguretat Social
Tramitació dels informes de baixa, confirmació i alta per incapacitat temporal per mitjans telemàtics.
Tramitació dels Parts d’Accidents de Treball

Compara llistat

Compara

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!